Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา โดยรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว โทรศัพท์ 054-261546 ในวันเวลาราชการ 

กศน.อำเภองาว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งครูศรช. กศน.อำเภองาว ดังรายละเอียดแนบท้าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภองาว โทร 054-261546
 
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภองาว
 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ตั้งแต่วันที่ 5 -9 มีนาคม 2561
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ศรช. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว ตั้งแต่วันที่ 5 -9 มีนาคม 2561
ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่
25 ธันวาคม 2560 - 9 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา (ภาคเช้า08.30น.-12.00น.)(ภาคบ่าย13.00น.-16.30น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์ ดังรายละเอียดแนบ .............................................................
ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-9 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ กศน.อำเภองาว ในวันและเวลาราชการ ดังรายละเอียดแนบ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง ตกลงราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
ลำปาง-ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ 054-217117 โทรสาร 054-221837
E-mail.muangor@lpa.nfe.go.th Website http://lpa.nfe.go.th/5101/